ویزای کار

-Work Visa

1) Silver Fern Visa to Target Talented Graduates

این نوع ویزای کار به فارغ التحصیلان جوان (بین 20 تا 35 سال) که دارای مهارت های ویژه ای هستند، اجازه ورود و ماندن به مدت 9 ماه را میدهد. طی این زمان شخص اجازه دارد به دنبال کار گشته و در صورت پیدا کردن کارفرما ویزای 2 ساله گرفته و میتواند برای دریافت اقامت اقدام کند.

2) Essential Skills Work Permit/Visa Category

برای دریافت ویزای کار تحت شرایط "مهارت های ضروری"، شما باید کارفرمایی که کلیه شرایط مورد نظر اداره مهاجرت را داشته پیدا کنید، و طی قرارداد، میزان حدالقل 30 ساعت در هفته کار برای شما در نظر گرفته شده باشد. شخص اجازه زندگی و کار در نیوزیلند را خواهد داشت و طول دوره ویزا بستگی به نظر اداره مهاجرت دارد. این ویزا به شما اجاره کار برای کارفرمای مورد نظر را میدهد و شما اجازه کار برای کارفرمای دیگری را نخواهید داشت. ولی در شرایط خواص و با وجود کارفرمای جدید، شما میتوانید برای ویزای تغییر شرایط اقدام کنید. کارفرما باید اثبات کند که قادر نبوده مهارت مورد نظر را در شخصی که مقیم کشور بوده پیدا کند. کارفرما باید برای این موقعیت کاری آگهی استخدام داده باشد و قادر نباشد که کسی را استخدام کند.

3) Immediate Skilled Shortage List(ISSL) & Long Term Skilled Shortage List (LTSSL)

شرایط ویزا تحت ISSL  و LTSSL  همانند گروه قبلی بوده با این تفاوت که کارفرما نیازی به درج آگهی برای نیاز خود نداشته و میتواند در اسرع وقت شخص را استخدام کند. برای اطلاع درباره لیست مشاغل مورد نیاز تحت این نوع ویزا کلیک کنید: (ISSL)  و ( LTSSL)

همراهان (همسر و یا فرزند) شخصی که ویزای کار دریافت کرده است، اجازه کار(برای هر کارفرما و یا خوداشتغالی) و تحصیل را خواهند داشت.

اجازه کار برای دانشجویان با پیشنهاد کار (و یا بدون پیشنهاد کار):

این قانون برای دانشجویان فارغ التحصیل در نیوزیلند تنظیم شده. این قانون به فارغ التحصیلان این اجازه را میدهد که برای پیدا کردن شغل مرتبط با رشته تحصیلی، تحقیقات مورد نظر را انجام داده و مشغول به کار شوند. دانشجویان بین المللی بعد از تحصیل امکان اقدام برای ویزای کاری را دارند. این ویزا 12 ماهه است. این افراد باید دوره تحصیلی (حداقل 3 سال ) را در نیوزیلند پشت سر گذاشته و رشته تحصیلی آنها جزو رشته های مورد نظر اداره مهاجرت بوده باشد.