اخذ اقامت از طریق شغلی

-Work to Residence

1) Talent (Accredited Employers)

اقامت از طریق مهارت(کارفرمای معتبر)

شخص درخواست کننده باید ویزای مهارتی و یا اجازه اقامت حداقل 24 ماه داشته و سن او حداکثر 55 سال باشد. این شخص احتیاج به مدرک زبان انگلیسی ندارد ولی همرا او (پارتنر) و فرزند زیر 17 ساله باید شرایط مورد نیاز زبان انگلیسی را داشته باشند.

2) Talent (Arts, Culture and Sports)

اقامت در طریق مهارت (هنری، فرهنگی و یا ورزشی)

شخص درخواست کننده باید ویزای مهارتی و یا اجازه اقامت حداقل 24 ماه داشته و سن او حداکثر 55 سال باشد.

شخص باید از طریق سازمانی معتبر و معروف در نیوزیلند (مانند باشگاه معتبر ورزشی) اسپانسر شود. شخص درخواست کننده باید برای 24 ماه از طرف شخصی که مقیم نیوزیلند است حمایت مالی شود و محل اقامت در اختیار شخص قرار گیرد.

 

3) Long Term Skilled Shortage List Policy (LTSSL) and Talent (Accredited Employers) Policy

شخص درخواست کننده باید حداکثر 55 سال سن و شرایط مورد نیاز تحت شرایط Talent Policy و LTSSL را نیز داشته باشد. شخص باید برای کارفرمای مورد نظر بیش از 24 ماه کار کرده واز موارد مورد نیاز(INZ) حقوق حداقل 55000 دلار نیوزیلند (سالیانه) می باشد