ویزای ویزیتوری

Visitor Visa

شخص با این نوع ویزا اجازه ورود به نیوزیلند را دارد. شخص باید مبلغ مورد نیاز (ساپرت مالی) از داخل کشورش داشته و یا شخص مقیم در نیوزیلند میتواند اسپانسر او شود. شخص اسپانسر نیز باید شرایط خاص مورد نظر اداره مهاجرت را داشته باشد( از قبیل درآمد کافی، شرایط سنی و سلامتی). شخص دارای ویزای ویزیتوری حق هیچ گونه کار و یا تحصیل در دوره های بلند مدت را ندارد. شخص اجازه تحصیل در دوره های زیر 3 ماه را خواهد داشت. آفیسر پرونده، امکان دارد تقاضای مبلغی به عنوان ودیعه (قبل از تایید کردن پرونده) از شما داشته باشد.

 

Multiple Parent & Grand Parent Visitor Visa

ویزای ویزیتوری با امکان ورود و خروج چندباره برای والدین:

طبق قوانینی جدید نیوزیلند، والدین شخصی که در کشور نیوزیلند اقامت دارد، میتوانند ویزای ویزیتوری 3 ساله در یافت کرده که به آنها اجازه میدهد به ازای هر سال حداکثر 6 ماه در کشور بمانند.